Föreningens styrelse 2022

De Gröna i Borgå utsåg en styrelse för föreningen för år 2022 vid sitt höstmöte fredag 26.11. Till styrelsens ordförande valdes Janne Heiskanen som flyttade till Borgå på sommaren, till vice ordförande Hanna Songpraguy, till sekreterare Sanna Kivineva och till andra...