De Gröna i Borgå utsåg en styrelse för föreningen för år 2022 vid sitt höstmöte fredag 26.11. Till styrelsens ordförande valdes Janne Heiskanen som flyttade till Borgå på sommaren, till vice ordförande Hanna Songpraguy, till sekreterare Sanna Kivineva och till andra medlemmar i styrelsen Toni Airas, Aila Alastalo, Pete Lattu, Saara Kekki, Ninni Kähkönen, Jari Oksanen och Eeva Puromies.

Grattis alla valda! Energi, visioner och motivation kommer att räcka också under kommande år på basis av stämningen på mötet.