Vi presenterar våra lokala kandidater. Här får du läsa om Mari Lotila och Sanna Kivineva hittar du här.

 

En långresenär som social influencer och aktivist. För närvarande är jag ledamot i partifullmäktige, vice ordförande i Lovisaregionens gröna och vicefullmäktige i välfärdsregionen Östra Nyland samt ledamot i Utvecklings- och samverkansstyrelsen.

Jag arbetar som handledare inom psykisk hälsa och missbruksboende i Lovisa. I min familj finns en dotter och tre katter. Förutom politik och föreningsuppgifter (vice ordförande i Lapinjärvi Röda Kors styrelse, BluesRock förenings styrelseledamot etc) fylls min fritid med böcker, strandpromenader, metal musik och vänner. Nyland är en bekant spelplan för mig från landsbygds-, småstads- och storstadssynpunkt. Som person är jag utåtriktad, social och nyfiken på nya saker. Jag är inte rädd för att ta saken i egna händer eller djärvt säga vad jag tycker. Ingenting är omöjligt, tror jag, eftersom världen ändrar en handling i taget. Jag har nätverkat åt många håll, med många sorters människor, och jag kan arbeta även i krävande situationer.

Mina toppval för kampanjens viktiga teman och frågor är desamma som ”alltid”. Jag tycker att kampen mot natur- och artförluster, försvaret av mänskliga rättigheter, säkerställande av jämlikhet, korrigering av sociala och hälsoproblem och att söka lösningar för framtiden, och kampen mot ojämlikhet är särskilt betydelsefulla.

Kasvokuva naisesta, jolla silmälasit pään päällä

På många sätt är ungas psykiska hälsofrågor nära besläktade: förra året tillbringade jag nästan ett år som handledare på eftervårdens boendetjänst för unga. Jag vill att psykiatriska sjuksköterskor ska arbeta på utbildningsanstalter och erbjuda snabbt stöd, och det har jag redan tagit upp i kommunalvalet. Studentutbrändhet och samhällets krav har blivit hårdare. Jag vill att den åldrande befolkningen ska få ett bredare utbud av boendealternativ, till exempel enligt olika samhällsboendemodeller. Om vi ​​vill ha besparingar och mänsklighet samtidigt måste vi fokusera på förebyggande, inte på att behandla och reparera skador. Snabb rehabilitering får också människor tillbaka till liv och arbete. Vi behöver fler människor att arbeta här, och att organisera integration, familjeåterförening och språkstudier är nyckeln för att undvika problem. Att satsa på att stödja kultur måste göras genom att förbättra kulturbudgeteringen och arbetslöshetsskyddet, eftersom kultur har visat sig öka välbefinnandet.

Mina rötter ligger mitt på östra Nylands åkrar, så jag följer även läget på landsbygden och husdjurens välbefinnande, som är viktigt för mig, genom min hemtrakter. Jag har även arbetat på många praktiska nivåer i djurfrågor, t.ex. till förmån för katter och fåglar som finns i naturen.

Inom livsmedelsproduktionen är det viktigt att vi riktar subventioner mot produktion av växtproteiner och att man i djurproduktion verkligen tar hänsyn till etiska aspekter.

Jag har en tvåspråkig familj, så du kan också prata med mig på svenska. Jag är med andra ord uppvuxen så att hälften av min familj är svenskspråkig och i Östra Nyland är det bara en fördel.

Men kom och träffä mig, Vi träffas eller ring om du vill fråga något!

Hitta mig på Facebook:

https://www.facebook.com/marilotilavihreat

Mari Lotilan esittely suomeksi