Porvoon Vihreiden torstaina 25.3. julkistama visio tähtää kaupunkiin, jossa huomioidaan rakennetun ympäristön lisäksi luonnon ja ihmisen hyvinvointi sekä torjutaan ilmastonmuutosta. Kaupungin kehittämisen aikajänne on pitkä. Nyt tekemämme päätökset näkyvät vuosikymmeniä ja vaikuttavat vielä tulevienkin sukupolvien elämään. Kaupunkia onkin vihreiden mukaan tärkeä suunnitella tämän päivän lasten silmin.

Vihreän Porvoon kaupunkisuunnittelu on omaleimaista ja ihmislähtöistä. Kaupungista löytyy ihmisen katseen tasolta mielenkiintoista nähtävää monotonisten seinien sijaan. Panostaminen arkkitehtuuriin, rakennusperintöön ja kulttuuriympäristöihin tuo Porvooseen viihtyisyyttä ja vahvistaa kaupungin identiteettiä. Vihreässä Porvoossa on elämää myös keskustan ulkopuolella: viihtyisiä ja eläviä kyliä palveluineen sekä rauhallista maaseutua.

Vihreille on tärkeää luoda keskusta-alue, joka on kävelypainotteinen ja esteetön, kaikkien kaupunkilaisten olohuone. Kaipuu luonnon rauhaan on yksi keskeisimpiä syitä pienemmälle paikkakunnalle muuttoon. Jo alueen vetovoimaisuudenkin lisäämiseksi on tärkeää, että Porvoossa suojellaan metsien ja vesistöjen monimuotoisuutta niin kaupungissa kuin sen ulkopuolellakin.

Myös joukkoliikenteellä on keskeinen merkitys asuinpaikan valinnassa, sillä kestävyys on ihmisille yhä tärkeämpi kriteeri elämäntavoissa. Vihreässä kaupunkisuunnittelussa pyritään siihen, että eri palvelut, vapaa-ajan viettopaikat ja lähimetsät olisivat kätevästi saavutettavissa pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteellä. Kaavoitus ja liikennesuunnittelu tukevat vuosittaisia päästövähennystavoitteita.

Vihreässä Porvoossa etsitään uusia ratkaisuja: kaupungissa siirrytään kokonaisvaltaiseen kiertotalouteen ja karsitaan neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Porvoossa luodaan ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin uusien palveluiden, teknologioiden, startupien ja osaamistalouden avulla. Visiossa Porvoon julkiset tilat mahdollistavat nykyistä paremmin kaupunkilaisten oman luovuuden ja itsenäisesti tuotetun kulttuurin.

Tutustu Porvoon Vihreiden kaupunkivisioon