Gröna vårhälsningar!

Våren har börjat fint och vi har äntligen fått träffa varandra ansikte mot ansikte! Under mars-april har vi fått diskutera bl.a. utkastet till politiskt program för partiet med Anna-Stiina Lundqvist, samt aktuella frågor mer fritt på F2F-möten. Vårmötet i föreningen hölls i hybridform. Några tog sig till platsen vid välfärdscentret i Gammelbacka och förutom att gå igenom årsredovisningen 2021 hann vi också prata lite annat som är på gång. Vårens evenemang väcker klart och tydligt entusiasm och idéer och förhoppningsvis engagerar sig så många som möjligt. Stort tack till alla som deltagit, återigen gjorde vi världen lite grönare! Och arbetet fortsätter naturligtvis…

F2F

Nästa F2F-möte är den 29 maj kl 18.00. Plats för mötet meddelas senare. Deltagandet i de evenemang som redan ägt rum har varit trevligt livligt och vi har haft intressanta diskussioner. Diskussionen kretsar kring deltagarnas intressen och tillsammans har vi diskuterat frågor inom Borgå, såsom seniorbostäder, Kokonniemi idrottsområde, Pensselitehdas planer och även nationella och globala frågor, såsom post-pandemin, den världspolitiska situationen och gränserna för ekonomisk tillväxt. Evenemangen är ett bra sätt att dela information och åsikter, och det har varit ett nöje att se även nya ansikten. Alla är alltid varmt välkomna!

Nylands Grönas vårmöte

Utöver det egna vårmötet har Nylands Grönas vårmöte hållits. På plats på partikontoret representerades vi av Janne Heiskanen, Sanna Kivineva och Hanna Songpraguy, och virtuellt Aila Alastalo. Sanna ledde mötet framgångsrikt. På mötet valdes Tomi Lassi från De gröna i Borgå till arbetsgruppen för ändring av det politiska programmet. De första kandidaterna till riksdagsvalet presenterade sig också och deras deltagande bekräftades. Mötet hade också en utmärkt diskussion om kandidatavgiften för riksdagsval, som till och med föreslogs avskaffas helt. Som resultat av diskussionen konstaterades dock att styrelsen kan bevilja ett 250 euros stöd för avgiften på 500 euro om det behövs, men att avgiften är viktig att samla in, för att riksdagsvalkampanjen ska bli effektiv och för att våra kandidater ska få maximal nytta. Det är dock inte på något sätt avsett att hindra till exempel studenter, pensionärer eller på annat sätt mindre bemedlade från att kandidera.

Partimöte

Partimötet äger rum i Joensuu i maj och Janne Heiskanen, Tomi Lassi och Hanna Songpraguy åker dit (som reserv Toni Airas). Inför partimötet kommer Anna-Stiina Lundqvist att hålla en utbildning på Paahtimo söndagen den 15 maj. Tillfället är öppet för alla, så kom med absolut, om du är intresserad av att höra mer om det politiska programmet! Vi kommer att lägga aktuella hälsningar från mötet på sociala medier!

På gång under våren

I maj, på  Floradagen fre 13.5. träffas vi på torget och delar ut ekologisk hästgödsel för blomrabatter! Ta med dig alla trädgårdsentusiaster du känner för att hämta var sin påse av naturgödsel till trädgården!

Den 14 maj ordnar vi en skogsutfärd för hela familjen på Svinö naturstig. Vi samlas vid minigolfbanan på åstranden kl 11 och startar därifrån tillsammans. Evenemanget tar ca 2 timmar. Kläder enligt väder, matsäck och sittunderlag med! Välkomna att upptäcka och beundra den vackra vårnaturen med oss!

Som sagt så får vi höra om arbetet gällande De Grönas politiska program på sö 15.5.

Dessutom kan du skriva upp i kalendern redan nu att riksdagsledamot Saara Hyrkkö kommer 1.6. till Borgå för att leda en diskussion om utrikespolitiska frågor. Evenemanget tar plats på huvudbiblioteket kl 17.30. Vi kommer att informera dig om detaljerna på hemsidan och på sociala medier så snart de är bekräftade. Vi lovar alltså livlig politisk debatt kring många olika viktiga och intressanta ämnen, kom med!

Vårhälsningar,

PoVis styrelse, dvs Aila, Eeva, Jari, Ninni, Sanna, Saara, Toni, Pete, Hanna och Janne