Kuntavaaliohjelman teemoina luonto ja hyvinvointi

Porvoon Vihreät on nimennyt jälleen uusia kuntavaaliehdokkaita. Monipuolisesta joukosta löytyy kattavasti eri ammattialojen ja ikäryhmien edustajia.

Sairaanhoitaja Aila Alastalo lähti ehdolle mielessään luonto, ihmiset ja hyvinvointi. 18-vuotias opiskelija ja nuorisovaltuutettu Maria Boman pitää puolestaan tärkeänä tukea nuorten suoria vaikutusmahdollisuuksia.

”Haluan edistää entistä monipuolisempaa kulttuuritarjontaa kaupungissamme. Painotan taiteen ja muotoilun merkitystä, sekä sen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin myös asuinympäristössämme,” kertoo kuvataiteilija, kuvataiteen opettaja Iina Olin vaalitavoitteistaan.

Porvoon Vihreiden vaaliohjelma on tehty yhteistyössä ehdokkaiden kanssa. Ehdokkaat ovat tuoneet mukaan omia teemojaan ja äänestäneet siitä, mitkä tavoitteet otetaan mukaan ohjelmaan.

”Vaaliohjelmamme huomioi Porvoon omaleimaisuuden ja näkee tärkeänä huolehtia meidän kaikkien hyvinvoinnista. Vihreässä Porvoossa satsataan kulttuuriin ja koulutukseen sekä ylläpidetään elinvoimaisuutta kestävällä tavalla,” summaa vaalipäällikkö Mika Varpio vihreiden vaalitavoitteita.

Vaaliohjelmassa on tärkeässä roolissa halu torjua ilmastonmuutosta paikallisella tasolla ja suojella Porvoon luontoa. Ohjelma nostaa esille yhteisiä teemoja, joita vihreät haluavat vaalikauden aikana edistää. Porvoon Vihreät järjestää kevään aikana vaaliohjelman eri teemoja käsitteleviä kaikille avoimia webinaareja, joihin kutsutaan porvoolaisten ehdokkaiden lisäksi myös valtakunnallisia puhujia.

Uudet ehdokkaat

Toni Airas, yrittäjä
Aila Alastalo, sairaanhoitaja
Rouzanna Blomqvist, ekofrisör
Maria Boman, opiskelija, nuorisovaltuutettu
Saija Haapasaari, lähihoitaja, omaishoitaja
Janne Hassinen, pastori, psykoterapeutti
Simo Hellsten, sovelluskehittäjä, adoptioisä
Johanna Kunelius, taiteen maisteri, tekstiilitaiteilija
Emmi Lattu, ravintoloitsija
Sara Malve-Ahlroth, ympäristöasiantuntija
Iina Olin, kuvataiteilija, kuvataiteen opettaja
Eeva Puromies, luokanopettaja, draamapedagogi
Pasi Siltakorpi, erityisopettaja, kaupunginvaltuutettu
Hanna Songpraguy, Bachelor of Business Administration, resurssisuunnittelija
Teemu Tuuloskorpi, valokuvaaja, yrittäjä

Porvoon Vihreiden 22.1.2021 mennessä vahvistetut ehdokkaat kuntavaaleissa 2021 

Huomenna Porvoo on Vihreä – Porvoon Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

***

Borgå Gröna har utsett 15 nya kandidater – kommunalvalstemat är natur och välbefinnande

De Gröna i Borgå har igen utsett nya kommunvalskandidater. I den mångsidiga gruppen finns representanter för många yrkesområden och åldersgrupper. 

Sjukskötaren Aila Alastalo beslöt ställa upp för naturens, människornas och välbefinnandets skull. Den 18-åriga studeranden och ungdomsfullmäktigeledamoten Maria Boman anser i sin tur att det är viktigt att stöda ungdomarnas möjligheter att påverka direkt. 

”Jag vill jobba för ett ännu mångsidigare kulturutbud i vår stad. Jag betonar konstens och formgivningens betydelse och inverkan på människornas välbefinnande också i vår boendemiljö”, säger bildkonstnären och bildkonstläraren Iina Olin om sina mål i valet. 

Borgå Grönas valprogram har utarbetats i samarbete med kandidaterna. Kandidaterna har bidragit med sina egna teman och röstat fram de mål som tagits med i programmet. 

”Vårt valprogram beaktar Borgås särprägel och ser det som viktigt att se till allas vårt välbefinnande.  I det gröna Borgå satsar vi på kultur och utbildning och upprätthåller livskraften på ett hållbart sätt”, sammanfattar valchefen Mika Varpio de Grönas mål i valet. 

En viktig roll i valprogrammet har viljan att motarbeta klimatförändringen på det lokala planet och skydda naturen i Borgå. Programmet lyfter fram gemensamma teman som de gröna vill arbeta för under valperioden. Under våren ordnar De Gröna i Borgå webbseminarier om olika teman i valprogrammet. Webbseminarierna är öppna för alla. Utöver kandidater från Borgå inbjuds också talare som är aktiva i rikspolitiken. 

Nya kandidater

Toni Airas, företagare
Aila Alastalo, sjukskötare
Rouzanna Blomqvist, ekofrisör 
Maria Boman, studerande, ungdomsfullmäktigeledamot
Saija Haapasaari, närvårdare, närståendevårdare
Janne Hassinen, pastor, psykoterapeut
Simo Hellsten, applikationsutvecklare, adoptivfar 
Johanna Kunelius, konstmagister, textilkonstnär 
Emmi Lattu, restauratör
Sara Malve-Ahlroth, miljösakkunnig
Iina Olin, bildkonstnär, bildkonstlärare
Eeva Puromies, klasslärare, dramapedagog 
Pasi Siltakorpi, speciallärare, stadsfullmäktigeledamot
Hanna Songpraguy, Bachelor of Business Administration, resursplanerare
Teemu Tuuloskorpi, fotograf, företagare 

De Gröna i Borgås bekräftade kandidater i kommunalvalet 2021

Morgondagens Borgå är grönt – Borgå Grönas kommunalvalsprogram 2021