Porvoon Vihreillä lentävä lähtö kuntavaaleihin – huikea innostus
vaikuttamiseen

Tiedote 17.2.2020. Svenska text nedan.

Vihreiden ehdokkaiksi vuoden 2021 kuntavaaleihin on jo tässä vaiheessa lähdössä 14 henkilöä. Joukosta löytyy sekä kokeneita vaikuttajia että uusia kasvoja. Ehdokkaiksi lähtevät

Hannu Ahola, ekonomi, yrityskonsultti
Tuomas Green, suunnittelija, FM
Anu Harjumaaskola, psykologi, työnohjaaja
Tuuli Hirvilammi, yliopistotutkija, kaupunginvaltuuston 2 vpj.
Markus Keskitalo, biologi, FM
Tomi Lassi, asiakaspalvelija, musiikin maisteri
Pete Lattu, näyttelijä, kaupunginvaltuutettu
Anna-Stiina Lundqvist, kaupunginhallituksen jäsen, politices magister
Roger Nordman, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen
Ulla Raitimo, toiminnanjohtaja, KTM
Anna Sarkama-Anttila, graafinen suunnittelija
Mika Varpio, maisema-arkkitehti, kaupunginvaltuutettu
Marja Wilén, palveluyksikön johtaja
Timo Ågren, eläkeläinen, pastori

Valtuustoryhmä kaksinkertaistui edellisissä kuntavaaleissa kahdeksanjäseniseksi ja Vihreät sai Porvoossa puolueista kolmanneksi eniten ääniä. Puolue on tehnyt kuluneella kaudella myös paikallistasolla vahvaa työtä ilmastonmuutoksen torjunnan, eriarvoisuuden vähentämisen, kaupungin viihtyisyyden ja päätöksenteon avoimuuden puolesta. Tätä työtä on edesauttanut asiantunteva, innostunut ja rakentavaa yhteistyötä tekevä joukko luottamushenkilöitä eri toimielimissä.

– Uskomme, että tekemisen jälkemme näkyy ja toisaalta vihreästi ajattelevilla porvoolaisilla on nyt jos koskaan halua vaikuttaa myös ehdokkuuden kautta siihen, mihin suuntaan kaupunkimme on menossa. Kannustan siis kaikkia heitä, joita kiinnostaa työ ympäristön, tasa-arvon, koulutuksen, kaupungin viihtyisyyden ja vihreämmän tulevaisuuden hyväksi olemaan rohkeasti yhteydessä, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Tuuli Hirvilammi.

– Tavoitteenamme on ehdokaslista, joka edustaa mahdollisimman monipuolisesti eri ikäisiä ja erilaisista viiteryhmistä tulevia porvoolaisia. Vaalikampanjamme ja ehdokkaiden välinen lämminhenkinen yhteistyö näkyi katukuvassa ja somessa jo viime vaaleissa myönteisesti, ja samalla hyväksi havaitulla tyylillä aiomme jatkaa myös tällä kertaa, toteaa Porvoon Vihreiden vaalipäällikkö Mika Varpio.

Lisätietoja:
Tuuli Hirvilammi, Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Mika Varpio, Vaalipäällikkö

Borgå Gröna får en flygande start inför kommunalvalet – stort intresse för att vara med och påverka

Meddelande 17.2.2020
De Gröna har redan nu 14 personer på sin kandidatlista inför kommunalvalet år 2021. Bland dem finns både erfarna påverkare och nya ansikten. De som hittills meddelat att de ställer upp är följande:

Hannu Ahola, ekonom, företagskonsult
Tuomas Green, planerare, FM
Anu Harjumaaskola, psykolog, arbetshandledare
Tuuli Hirvilammi, universitetsforskare, stadsstyrelsens 2:a vice ordförande
Markus Keskitalo, biolog, FM
Tomi Lassi, kundbetjänare, musikmagister
Pete Lattu, skådespelare, stadsfullmäktigeledamot
Anna-Stiina Lundqvist, stadsstyrelsemedlem, politices magister
Roger Nordman, socialarbetare, pensionär
Ulla Raitimo, verksamhetsledare, EM
Anna Sarkama-Anttila, grafisk formgivare
Mika Varpio, landskapsarkitekt, stadsfullmäktigeledamot
Marja Wilén, serviceenhetschef
Timo Ågren, pensionär, pastor

I det förra kommunalvalet fördubblades fullmäktigegruppen till åtta medlemmar och De Gröna fick tredje mest röster bland partierna i Borgå. Under denna period har partiet också på lokal nivå gjort en stark insats för att bekämpa klimatförändringen, minska ojämlikheten och öka trivseln i staden och öppenheten i beslutsfattandet. En sakkunnig, entusiastisk och konstruktivt samarbetande grupp förtroendevalda i olika organ har varit en tillgång i detta arbete.

– Vi tror att spåren av vårt arbete syns. Nu om någonsin vill Borgåbor som tänker grönt också genom att kandidera påverka i vilken riktning staden ska gå. Jag uppmuntrar alltså alla som är intresserade av att jobba för miljön, jämlikheten, utbildningen, en trivsam stad och en grönare framtid att modigt ta kontakt, säger fullmäktigegruppens ordförande Tuuli Hirvilammi.

– Vårt mål är att få ihop en kandidatlista som så mångsidigt som möjligt representerar Borgåbor i olika åldrar och med olika referensgrupper. Vår valkampanj och den varma stämningen i samarbetet mellan kandidaterna syntes redan vid förra valet på ett positivt sätt i gatubilden och på sociala meder, och i samma beprövade stil ska vi fortsätta också den här gången, säger Borgå Grönas valchef Mika Varpio.

Närmare:
Tuuli Hirvilammi, fullmäktigegruppens ordförande
Mika Varpio, valchef