Uusimaa otsikoi (4.3.) osallistumisestani Jakarin siirtolapuutarhahankkeeseen liittyvään päätöksentekoon. On hyvä, että jääviyksistä puhutaan ja jutussa tuotiinkin esille kaupungin vs. hallintojohtajan kanta asiaan, ts. ettei minun ollut syytä jäävätä itseäni asian käsittelyssä. Haluan tässä vielä hieman avata asian taustoja.

Kaava palautettiin syksyllä valmisteluun selvän enemmistön äänin 9-2 (ei siis kovin ”täpärä enemmistö”, kuten Uusimaan artikkeli antaa ymmärtää). Pitää paikkansa, etten tukenut Jakarin kaavan hyväksymistä kuten ei tukenut lautakunnan enemmistökään. Siihen oli selvät syyt, joilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä muiden Porvoossa olevien siirtolapuutarhahankkeiden kanssa. Pääsyinä olivat Jakarin sijainti kaukana keskustasta, rakentamisen mittakaava kylämäisessä ympäristössä, Natura-alueen läheisyys ja kuntalaisten tasapuolinen kohtelu. Tarkemmat perustelut voi lukea kaupunkikehityslautakunnan kaupungin nettisivuilta
löytyvästä pöytäkirjasta 04.09.2018.

Olen laatinut yleissuunnitelman Humlebergin alueelle vuonna 2013, enkä ole ollut tämän jälkeen tekemisissä Humlebergin alueen kanssa eli yli viiteen vuoteen. Alueen asemakaavapäätös hyväksyttiin valtuustossa
22.3.2017 eli ennen tämän valtuustokauden alkua. Ensimmäisen kauden valtuutettuna en siis ole ollut mukana kyseisessä päätöksenteossa.

On selvää, että jos lautakunnan käsiteltäväksi tulee asia, jonka suunnittelijana tai muuten osallisena olen ollut, jäävään itseni sen käsittelystä. Näin tein esimerkiksi silloin, kun Purolan siirtolapuutarha-alueen kilpailutuksesta päätettiin kaupunkikehityslautakunnassa maaliskuussa 2018. En ollut tuolloin työsuhteessa hankkeeseen, mutta koska olin aiemmin ollut sen suunnittelussa mukana, katsoin kuitenkin parhaaksi jäävätä itseni asiaa koskevasta päätöksenteosta.

Mika Varpio
Maisema-arkkitehti
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkikehityslautakunnan jäsen