En journalist från Yle Östnyland ringde mig förra veckan och frågade vad De Gröna i Borgå har fått till stånd efter valsegern 2017. Då började jag fundera på vad vi egentligen har gjort. Har någonting förändrats i Borgå?
Efter kommunalvalet har vi fått många nya förvaltare i olika nämnder. Nu har vi en ledamot i stadsutvecklingsnämnden, två ledamöter i bildningsnämnden och en annan ledamot i stadsstyrelsen, till exempel. Ytterligare fick vi nya platser i direktionen för Affärsverket Borgå lokalservice och i Borgå vattens direktion. Vår fullmäktigeledamot Jussi Impiö sitter i Borgå Energis styrelse.

Vi i De gröna har en motiverad grupp av många nya förvaltare. Det finns 8 gröna medlemmar i vår fullmäktigegrupp och många tar ansvar för olika saker. Jag är personligt jätteglad, att vi också har haft bra samarbete med många politiker från olika partier. Det är roligt att jobba tillsammans! På grund av detta samarbete har vi haft en möjlighet att göra politik som tar ansvar för både miljön och välfärd av invånare i Borgå, från barn till åldringar.

Våra ledamöter i stadsstyrelsen, Anna-Stiina Lundqvist, avliden Jocke Lybeck och efter honom Jari Oksanen lyckades att påverka budgeten 2018 på många sätt. De föreslog till exempel att budgeten ska innehålla resurser för att utreda hur staden ska skapa kultur- och konditionstrappor i Kokon. De krävde också att ungdomstjänsterna ska inrätta en befattning som koordinator för Navigatorn, med en anslagsreservering om 42 000 euro för år 2018. De föreslog också att alla som arbetar med barn och unga ska ha tillräckliga kunskaper för att sätta stopp för diskriminering som baserar sig på sexuell läggning och att stadens tjänster skulle beakta regnbågsfamiljer och olika slag av familjer.

För ett år sedan väckte Mika Varpio tillsammans med tolv fullmäktigeledamöter en motion om att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av försäljningen av Valtimohuset. Resultatet av motionen var att stadsutvecklingsnämnden beslöt sig att det värdefulla Valtimohuset lämpar sig för ett hotell och att försäljningen av Valtimohuset kan påbörjas. Nu på sistone har vi sett hur den här sagan hade ett lyckligt slut när Stadsstyrelsen beslöt sig att Valtimohuset säljs till lokala hotellföretagare.

Vi har jobbat med klimatfrågan på många sätt. Stadsstyrelsen beslöt förra juni att öka utbudet av vegetarisk kost och vegankost i skolor och daghem. Det beslutet baserade sig på en utredning som vi drev med lokala aktivister och experter och som vår ledamot i Borgå lokalservice direktion, Markku Mikkola, drev.

Fullmäktigeledamot Sirpa Hanska lämnade tidigare en fullmäktigemotion om att staden borde stödja möjligheterna för barn och unga från familjer med låg inkomst att delta i idrottsaktiviteter. När stadsstyrelsen behandlade svaret i 3.1.2018, beslöt den enhälligt att med snabb tidtabell utreda hur man kunde öka stödet. Nu den här veckan ska bildningsnämnden behandla svaret. Målet är att staden tillsammans med idrottsföreningar bättre ska kunna stödja familjer och göra det lättare för barn och unga att delta i idrottsaktiviteter.

I somras lämnade fullmäktigeledamot Pasi Siltakorpi och 33 andra fullmäktigemedlemmar en motionmotion om att bygga en skateboardhall. Svaret till bildningsnämnden på den motionen är ganska positivt. Idrotts- och ungdomstjänsterna kan börja planera hallen om pengarna hittas i budgeten 2019.

Tillsammans med andra fullmäktigeledamöter har jag väckt en motion att man borde införa vegetarisk mat på stadens tillställningar och Mika Varpio har lämnat en motion att staden skulle planera fram en indikator för trivsel när man gör stadsplanering. Jaakko Westerlund har dessutom väckt en fullmäktigemotion att reda ut möjligheterna att koppla ungdomsverkstäderna till Careeria och andra stadiets utbildning.

Vår grupp i sin helhet har varit aktivt med i beredningen av en ny strategi, ”Drömmarnas Borgå 2030”. Vi anser att den nya strategin beaktar mycket bättre miljöfrågor än de tidigare strategierna. Borgå vill nu vara en föregångare i klimatarbete och en kolneutral stad år 2030, vilket är ett av de viktigaste målen i strategin. Vi ska fortsätta att kämpa för att minska på utsläppen i Borgå så fort som nödvändigt. Som fullmäktigeledamot Pete Lattu påpekade i sitt tal i stadsfullmäktige i september, är andra politiska frågor egentligen små och meningslösa om vi misslyckas med att bromsa klimatförändringen.

Tuuli Hirvilammi
Gruppledare i stadsfullmäktige, De Gröna i Borgå