Suomeksi | På svenska | In English
 

Morgondagens Borgå är grönt
Borgå Grönas kommunalvalsprogram 2021

Vi motarbetar klimatkrisen och tar hand om naturen

Det gröna Borgå har…

 • en ökande mängd naturskyddsområden och en mångsidig natur
 • naturen nära varje invånare – väl underhållna naturstigar
 • skogsbruk utan avverkningsmål, med hänsyn till skyddsmålen
 • engagerat sig starkt i klimatprogrammet för att uppnå kolneutralitet år 2030
 • en stark cykelkultur
 • en spårtrafikförbindelse till huvudstadsregionen
 • en trivsam gångförbindelse mellan salutorget och Gamla stan
 • en ökande mängd närproducerad och vegetarisk mat i kostservicen
   

Vi satsar på utbildning och kultur

Det gröna Borgå har…

 • friska skolbyggnader, uppskattade byskolor
 • goda elevvårdsresurser och tillräckligt många vuxna i skolorna
 • låga trösklar för besök på bibliotek, teatrar, konserter, museer och gallerier
 • tryggade resurser för kulturaktörer
 • ett eget konst- och naturcenter
 • stadsrum som är gratis och öppet för alla
 • ett levande, uppfräschat och trivsamt centrum
 • stor respekt för det gemensamma kulturarvet och det gamla byggnadsbeståndet
 • en särpräglad stämning som framhäver dess styrkor
 • en tvåspråkig, multikulturell vardag
   

Vi ser till allas välbefinnande

Det gröna Borgå har…

 • välfungerande social- och hälsovårdstjänster av god kvalitet
 • öppna och förebyggande tjänster för familjer
 • tillgång till psykosocialt stöd och vård av den psykiska hälsan som sätts in tidigt och riktas rätt
 • seniorbostäder och tillräckligt med platser för dygnetruntvård
 • mångsidiga möjligheter till motion som är öppna för alla
 • en vänlig och inkluderande atmosfär också för invandrare
 • hyggliga förutsättningar för förenings-, frivillig- och talkoverksamhet
   

Vi upprätthåller livskraften

Det gröna Borgå har…

 • ett öppet och demokratiskt beslutsfattande
 • delaktiggörande budgetering och andra möjligheter att påverka direkt
 • som rutin att göra hållbara anskaffningar så att de lokala företagen beaktas
 • förbundit sig att främja Rättvis handel
 • flexibla sysselsättningsmöjligheter för personer med partiell arbetsförmåga
 • möjligheter för invandrare att integreras i arbetslivet i Finland
 • jämställda löner och ett öppet arbetsklimat