Stadsfullmäktige

Tuuli Hirvilammi (ordförande för fullmäktigegruppen), Jari Oksanen (vice ordförande), Sirpa Hanska, Jaakko Westerlund, Pasi Siltakorpi, Jussi Impiö, Pete Lattu och Mika Varpio

Ersättare i stadsfullmäktige: Anne Wetterstrand, Ulla Raitimo, Sanna Kivineva, Laura Lappalainen, Anna-Stiina Lundqvist, Tuomas Green och Leila Nurmilaakso

 

Övriga förtroendeuppdrag, ersättare inom parentes

Stadsstyrelsen

Anna-Stiina Lundqvist (Jaakko Westerlund)

Jari Oksanen (Tuomas Green)

Revisionsnämnden

Sirpa Hanska, ordförande (Paula Teinonen-Lahti)

Social- och hälsovårdsnämnden

Pasi Siltakorpi (Arthur van der Knaap)

Ulla Raitimo (Anne Wetterstrand)

  • Socialsektionen
    Ulla Raitimo

Bildningsnämnden

Sanna Kivineva (Riikka Aapalahti)

Pete Lattu (Klaus Martin)

  • Finskspråkiga utbildningssektionen
    Jaakko Westerlund, viceordförande (Jori Pölkki)
  • Svenskspråkiga utbildningssektionen
    Tomi Lassi (Pia Hansson)

Stadsutvecklingsnämnden

Mika Varpio (Tuomas Green)

Byggnads- och miljönämnden

Jussi Impiö (Hannu Ahola)

Tuuli Hirvilammi (Markus Keskitalo)

Centralvalnämnden

Leila Nurmilaakso, ordförande

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa

Ulla Raitimo, ordförande (Marko Kangas)

Direktionen för Borgå Vatten

Markus Keskitalo (Anne Wetterstrand)

Direktionen för Borgå Lokalservice

Markku Mikkola (Leila Nurmilaakso)

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.

Hannu Ahola, ersättare i styrelsen

Oy Kokonhalli Ab

Sara Malve-Ahlroth, styrelsemedlem

Nylands landskapsfullmäktige

Jari Oksanen (Pasi Siltakorpi)

Styrgruppen för Östra Nylands etapplandskapsplan

Paula Teinonen-Lahti

Mika Varpio

Revisionsnämnden för Nylands förbund

Hannu Ahola, ersättare

Östra Nylands tingsrätt

Tuomas Green, nämndeman

Leila Nurmilaakso, nämndeman

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS):

Styrelsen, vice ordförande

Jari Oksanen

Koncernsektionen, vice ordförande

Jari Oksanen

Representant för HUS-styrelsen i nämnden för Borgå sjukvårdsområde

Jari Oksanen

Borgå sjukvårdsnämnd

Pasi Siltakorpi

Styrelsen för A-bostäder

Anne Wetterstrand

Styrelsen för Event Factory

Pasi Siltakorpi

***

Förtroendeuppdrag inom partiet

Partidelegationen

Tuuli Hirvilammi (ersättare Mari Lotila, Lappträsk)