Hej alla Gröna i Borgå,

Början av år 2022 har dominerats av olyckliga nyheter och dramatiska händelser som ingen verkligen hoppats på eller ens trodde var möjliga i dagens Europa. Situationen har påverkat oss alla och fört upp till ytan ett enormt spektrum av tankar och känslor. Situationen har också avslöjat att det fortfarande finns mycket gott i världen: demonstrationer för fred har varit jättepopulära runt om i världen, och människors uppriktiga önskan att vara hjälpsamma när någon verkligen behöver det har florerat. Vi i De gröna är mycket nöjda med att Borgå stadsstyrelse enhälligt beslutat att Borgå ska skicka vårdmaterial till Ukraina för cirka 10 000 euro och skänka 50 000 euro till Finska Röda Korset för krisarbete i Ukraina. Östra Nylands räddningsverk är också redo att skicka en ambulans och utrustning värd cirka 25 000 euro till Ukraina. Borgå stadsstyrelse kommer att diskutera denna fråga vid sitt möte måndag den 7 mars 2022.

Välfärdsområdesval

Den nya styrelsen för De Gröna i Borgåregionen tillträdde i början av året. Den första delen av året var vi aktiva med välfärdsområdesval, vilket ledde till att vi fick två underbara gröna representanter från Borgå i Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige: Sanna Kivineva och Pasi Siltakorpi. Dessutom tre ersättande fullmäktigeledamöter: Jari Oksanen, Mari Lotila och Eeva Puromies. Mandatperioden för välfärdsområdesfullmäktige började den 1 mars 2022 och fullmäktiges första möte blir tisdagen den 8 mars 2022 på Konstfabriken. Då ska välfärdsområdesfullmäktige konstituera sig och välja områdesstyrelsen. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande och beslutar om den institutionella strukturen. Dessutom behandlar fullmäktige inrättandet av tjänsten som direktör för välfärdsområdet och förvaltningsstadgarna. Fullmäktigemöten är offentliga och öppna för allmänheten. Livesändningen av mötet kan även följas på välfärdsområdets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=K-n3ziaLRoE. 

Aktiviteter för De Gröna i Borgå 

På grund av den fortsatta coronapandemin har den första delen av året gått i viloläge, men vi hoppas alla att vi snart kommer att kunna fortsätta verka på olika sätt och till och med ansikte mot ansikte. Alla saknar vi äkta bemötanden och diskussioner som stödjer someskrivandet. För att ge möjligheter till ett sådant utbyte av idéer återupplivar vi Face2Face-mötena som vi planerar att hålla den sista söndagen i varje månad. Mötena är mycket informella och vi hoppas att alla som är sugna på att närvara kommer på plats. Tanken är att samlas för att diskutera aktuella ämnen av intresse, samt erbjuda alla möjligheten att göra sin röst hörd och lära känna fler likasinnade i en avslappnad miljö. Välkomna alla nyfikna och ivriga och ta med en kompis! Årets första möte är i lobbybaren på Hotel Runo den 27 mars kl 18.00. Medan tillståndet i världen känns något deprimerande för tillfället vill vi skapa framtidstro. Vi vill också skapa möjligheter att ha roligt, träffa människor och samtidigt få fram den gröna ideologin. Flera evenemang är planerade till våren där vi kommer att kunna träffa varandra för intressanta saker att göra och förhoppningsvis inspirera nya människor också. Samtliga evenemang kommer att annonseras mer i detalj närmare tillfällen på sociala mediekanaler samt på vår hemsida. Om du vill erbjuda din expertis eller komma med fler idéer tar vi det tacksamt emot.

  • Face2Face Diskussionsevenemang 27 mars, 24 april och 29,5. klockan 18.00 
  • Styrelsemöten: 14 mars, 11 april och 16 maj kl 18.00. Mötena är öppna för alla och fungerar i en ”hybrid”modell under våren. Du kan delta virtuellt på Google Meet
  • Vårmöte 1.4. 18.00 på Lundagården
  • 13.5. Kukka och Floradagens evenemang på torget (vi tältar och delar ut hästgödsel som ekologisk gödsel till stadsbornas rabatter) 
  • 14.5. Naturutfärd (insekter som tema) 
  • 20.8. Borgå Pride
  • En sommarpicknick utlovas på sommaren, samt ett familjeevenemang med temat utrotningshotade djur under sensommaren/hösten, en rolig kyykkätävling, svamputflykt osv. Det finns fortfarande utrymme för idéer, så tveka inte att föreslå! 

Vårmöte

De Gröna i Borgå ordnar vårmöte den 1.4. kl 18 på Lundagården. Vårmötet kommer att diskutera årsredovisning och bokslut samt välja representanter till partimötet. 

Grön debatt 

Vi vill uppmuntra till diskussion och hoppas du kontaktar oss om du har ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat som du önskar dig mer diskussion och synlighet. Facebookgruppen ”Politiikkaporvoo – Politkborgå” är en utmärkt kanal för att uttrycka idéer, likaså insändare i olika kanaler. Om du behöver hjälp eller stöd med att formulera dina tankar vänligen kontakta oss så hjälper vi gärna till. Tvåspråkighet är också viktigt för oss och det finns hjälp att få med det. Nya medlemmar är alltid hjärtligt välkomna! 

Soliga vårhälsningar från PoVis styrelse, dvs Aila, Eeva, Jari, Ninni, Toni, Sanna, Saara, Pete, Hanna och Janne